Bestyrelsen 2023

            Erik (sekretær)      Michael (næstfmd.)             Poul (kasserer)          Jan (formand)