Bestyrelsen 2018/2019

              Erik (sekretær)                      Jan(formand)                          Poul (kasserer)                 Andreas (suppleant)     Christian (næstfmd.)